På Hilti Fightcenter tränar vi Brasiliansk jiu jitsuThaiboxningSubmission Wrestling och MMA , nedan kan du läsa om respektive stil. Som medlem har du full tillgång till alla stilar – och du väljer själv vilka du vill fokusera på:

Brasiliansk Jiu-jitsu ( BJJ ) – En grapplingstil. Är en utveckling av Judo och traditionell Ju-jutsu (härom tvistar de lärde) som initierades av familjen Gracie i Brasilien under 1900-talets första hälft. Fokus lades att med dominanta/defensiva positioner på marken kunna kontrollera och oskadliggöra större motståndare med strypningar och ledlås. Idag är det en av de snabbast växande kampsporterna, och en av de kampsporter i Sverige som drar flest utövare på tävlingar. Fokuseringen på dominanta positioner och lås går igen i dagens regelverk med poänggivning efter position och vinst på avklapp (att ge upp till följd av lås). BJJ tränas och tävlas normalt sett i Gi (judodräkt) på matta. Kampen börjar stående (utan slag och sparkar) och via kast och svep förs den vidare ner på mattan. Det finns tre olika inriktningar på BJJn; ”tävlings BJJ” som är det vi ffa fokuserar på, ”självförsvars-BJJ” som inkluderar slag, sparkar och tjuvknep och sist ”Vale Tudo BJJ” som fokuserar på tävlingar inom Vale Tudo (portugisika för allt går) som är en form av MMA – se MMA.


Muay Thai (Thaiboxning)
– Är Thailands nationalsport, med mycket gamla traditioner. Muay Thai är en stående kampstil som fokuserar på kraftfulla ben och knätekniker kombinerat med boxning och armbågstekniker. På ”långa” avstånd nyttjar sig thaiboxaren av sina kraftfulla sparkar, ffa mot lår och kropp för att med krympande avstånd följa upp med boxningstekniker, knän och armbågar. Centralt för Thaiboxningen är utnyttjandet av clinchen, där man med händer och överarmar kontrollerar och styr motståndarens huvud för att kunna attackera med knä och armbågstekniker eller fälla sin motståndare. Thaiboxningen är liksom BJJn en kampsport som har kommit att renodlas som en tävlingssport och i dagsläget växer sporten starkt. Tävling sker i ring. Sverige har idag flera duktiga thaiboxare  som mäter sig väl med internationellt erkända fighters. På grund av sin effektivitet som stående kampstil har Thaiboxningen kommit att bli en grundsten för majoriteten av MMA-utövarna.

Submission Wrestling (SW) – En grapplingstil. Liknar BJJn, med den stora skillnaden att det utövas utan Gi, vanligtvis i Shorts och t-shirt. Nedtagningsteknikerna liknar mer fristilsbrottningens och låsteknikerna är anpassade att utföras utan Gi. Vi baserar vår SW på vår grund inom BJJn och det har visat sig vara ett vinnande koncept. Avsaknaden av Gin medför att styrka och explosivitet spelar större roll och generellt sett är SW-matcher i ett högre tempo. Var dock försiktig så du inte kompenserar teknik med styrka och explosivitet – varför BJJ-träning i Gi kan stärka ditt SW-game. Även SW är en tävlingssport där matcherna går på matta, poängbedömningen liknar BJJn.

Mixed Martial Arts (MMA) – Är just vad det låter, ett hopkok av kampsporter. Utövaren nyttjar tekniker från brottning, judo, BJJ, SW, boxning, karate, kungfu och thaiboxning, dvs de stilar han behärskar. Man sätter ihop tekniker från stående stilar, med tekniker från grapplingstilar blandar upp detta med nedtagningar/kasttekniker från brottningen eller judo till en så komplett, allround kampstil som möjligt. För att bli duktig inom MMA behöver man således behärska både stående och grapplande stilar, det tar med andra ord tid och kräver engagemang från utövaren. MMAn är även den en tävlingssport, men precis som sin brokiga sammansättning sker matcherna på flera olika arenor; antingen i ring eller i bur. Det finns inom MMAn flera olika regelverk, vanligtvis kopplas dessa ihop med respektive tävlingsorganisation; Shooto ordnar tävlingar i ring med tre olika klasser (A – avancerad, B – intermediär, C – amatör), UFC är en känd arrangör från USA som ordnar tävlingar i bur, Pride från Japan är en annan där tävlingarna går i ring. Cage Rage, Cage Challenge, Cage Warriors, Finn Fight och EVT är exempel på europeiska organisatörer. Även Shootfighting bör nämnas, vilken skiljer sig lite då man till skillnad från de flesta MMA-klubbar som blandar fritt försöker utkristallisera sig som en egen stil med ett eget tävlingssystem.