Här publiceras Hilti Fightcenters protokoll från styrelsemöten, för att ni medlemmar ska få bättre insikt i verksamhetens beslut och utveckling.

Protokoll no 1

Protokoll no 2

Protokoll no 3

Protokoll no 4

Protokoll no 5

Protokoll no 6

Protokoll no 7