Ordförande Anders Xu – hiltifightcenter@gmail.com

Vice ordförande Angus Wing Yin Lau

Sekreterare Christian Dahlstrand

Kassör Jonas Säfström – hiltifightcenterkassor@gmail.com

Revisor Ida Lingheimer

Suppleanter Wictor Johnson och Beniamin Klieryk

Valberedning  Leo Farsiani och Åke Zaar