Styrelsen arbetar för att Hilti Fight Center Uppsala ska vara en öppen förening, och vi vill gärna få feedback och förslag till verksamheten från er medlemmar. Därför har vi skapat en digital idélåda i form av en Facebookgrupp för att på ett enkelt sätt fånga upp förslag från aktiva medlemmar. Frågor som inkommit behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

Klicka här för att komma till gruppen!

Din förfrågan kommer accepteras så snart som möjligt av någon i gruppen.