På Hilti Uppsala finns idag pass i brasiliansk jiu jitsu för de yngre, barn 6-9 år och ungdomar 10-15 år.

Hilti har som målsättning att alla oavsett fysiska förutsättningar ska kunna delta och utvecklas i vår träningsverksamhet och alla är välkomna att provträna hos oss vid två tillfällen.

Träningen är enligt schema under fliken Schema och intag sker fortlöpande under terminen.

Träningens fokus ligger på gymnastik och lek för de yngsta och mer teknisk inriktning för ungdomarna. Målet är att på ett roligt sätt utveckla barnens kroppskontroll och motorik. För att uppnå detta använder vi främst enkel gymnastik men även grundläggande jiu jutsu rörelser.

T-shirt och shorts är de kläder som behövs för att kunna träna.

När du har ett barn som ska börja träna hos oss på Hilti så är det viktigt att du känner till och delar de värdegrunder som styr Hilti som organisation. Dessa kan du ta del av genom denna länk där du också kan registrera ditt barn/ungdom som medlem.

Information om registrering och inbetalning av träningsavgift hittar du här:

http://www.hiltifightcenter.se/inbetalning-for-traningsavgift/

Det är först när du både betalat och registrerat som ditt barn/ungdom är försäkrat via föreningen.

Om du har frågor kan du skriva på facebookforumet eller maila till  hiltifightcenter@gmail.com