Värderingar hos Hiltifightcenter Uppsala

  • att i alla led ständigt utveckla och förbättra vår träning till form och innehåll
  • att alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet och fysiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet
  • att träningen ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • att de medlemmar som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • att träningen ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
  • att ta avstånd från och aktivt jobba mot doping

Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att alla lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i Hiltis idrottsgemenskap.

Registrera dig som medlem

Som helt ny har du möjlighet att provträna 2 gånger per stil innan du registrerar dig och betalar.

OBS – Ingen provträning för gamla medlemmar, där skall betalningen vara klubben tillhanda innan första träningspasset på terminen.

Vi har ingen kontanthantering på klubben. Vi tar alltså INTE emot betalning på träningen, varken kontant eller med kort. Betalning sker endast via MyClub. Du kan registrera dig via länken ovan eller logga in på myclub och se dina uppgifter.

Inloggning på MyClub skapar du här

Endast de som betalat sin medlemsavgift tillåts träna. Vi kommer inom kort att använda oss av medlemskort via inloggningen på myclub, då kommer du att behöva skapa ett konto för att komma åt ditt medlemskort.

Observera att det endast är registrerade medlemmar som åtnjuter den idrottsförsäkring från Riksidrottsförbundet som klubben betalar för.