LÖRDAG 12 MAJ KL 10-16.

Det är dags för klubbens återkommande städdag på ovanstående dag och tid.

Som vanligt behövs det så många som möjligt då arbetsbelastningen per medlem blir mer hanterlig. Det kommer att skuras duschrum, toalett, omklädningsrum, putsas fönster, väggar och golv med mera. Dessutom ska ALL utrustning i lokalen tvättas vilket kräver att det kommer medlemmar från alla discipliner.

SJÄLVKLART ÄR ALL TRÄNING DENNA DAG INSTÄLLD.

Väl mött/ Styrelsen Hilti Fightcenter Uppsala